Pageloot

50% от всички планове е дарен на Украйна! Флаг: Украйна на Apple iOS 14.6

-50% отстъпка От ценови планове! 

Дни
:
:
Съжалявам! Офертата приключи.

All created QR codes are working as intended.
We are currently updating our application with new awesome features! Stay tuned.

Как да използвам QR кодове за проследяване на посещаемостта и ангажираност?

QR кодове за проследяване на присъствие
✅ Научете как да направите QR код за проследяване на посещаемостта.
✅ Открийте защо трябва да използвате QR кодове в класните стаи и на работа!

Съдържание

QR кодове за проследяване на присъствие

Присъствието или регистрацията в дадено събитие е може би най-важният показател за ангажираност. Това е така, защото това е първото взаимодействие лице в лице с присъстващите или участниците. Той предоставя първото впечатление от организираното събитие на присъстващите и задава настроение за цялото събитие.

Тези участници могат да бъдат студенти, служители, спонсори, делегати, лектори, изложители или VIP лица. Типът на присъстващите, събитие или сесия, наистина ще зависи от вида и целта на организираното събитие.

Независимо от мащаба на събитието и вида на присъстващите, дългата опашка на гишето винаги е неприятна гледка за присъстващите. Дори и за мениджър на събития, хаосът от дълги опашки, съчетан с забързан график на деня на събитието, може да бъде нервен.

Няколко месеца планиране, организация и маркетинг се свеждат до няколко часа в деня на събитието. Очевидно е за мениджъра на събитията да се възползва от тази възможност, за да впечатли присъстващите, началото на което се случва при чекирането. Така че, от съществено значение е да предоставите прекрасно изживяване при чекиране.

Как организаторите на събитията или организаторите на сесии биха осигурили такова преживяване? Е, те могат да го направят, като внедрят най-новите технологии на QR кодове.

Ако трябва да създадете QR кодове - разгледайте Безплатен генератор на QR кодове от Pageloot.

 Възползвайки се от технологията 2D баркод

Сканирайте QR кодове за проследяване и статистика

Когато събитието, което ще се проведе, е широкомащабно, е от решаващо значение да вкарате огромен брой хора през входната врата, без да отделяте много време. В тази ситуация е необходимо да се приложи бързо решение за регистрация или присъствие.

Едно такова решение за интегриране в инструментариума за управление на събития за бързо и безпроблемно чекиране е QR код. Считан за 2D баркод, QR кодът съдържа черни квадратчета, организирани в квадратна кутия на бял фон. Обикновено се сканира или чете от инструмент за изображения, като баркод скенер, камера на смартфон или мобилно приложение на трета страна.

QR кодът се използва като средство за незабавно насочване на хората към уеб URL, вместо да го търсите и въвеждате ръчно. И така, как може да се използват QR кодове, за да се улесни по-бързото чекиране на място за събитие?

Е, когато потенциален участник се регистрира като част от събитието, с него се споделя отделен QR код. Това споделяне се извършва или чрез имейл, или на самия входен билет. В деня на събитието членовете на персонала, посветени на улесняването на чекирането, просто трябва да използват скенер за QR код, който може да бъде смартфон.

Когато регистрираният участник дойде на мястото, той или той просто трябва да покаже уникалния QR код на един от членовете на персонала на входа. След това този член сканира кода, след което участникът получава валиден цифров запис, след като данните за регистрационния запис в QR кода са проверени спрямо базата данни на събитието.

Ето как QR кодовете ускоряват процеса на регистрация на вече регистрираните посетители. След като QR кодът бъде сканиран, пропуск за влизане или значка могат да бъдат подготвени и отпечатани незабавно. Обикновено това е ефективно решение за тези, които организират големи събития като концерти и търговски изложения, тъй като улеснява бързото и безпроблемно регистриране за няколко посетители.

Предимства от използването на QR кодове за чекиране и проследяване на посещаемост

Присъствие и регистрация за проследяване на QR кода

Ето основните предимства на използването на QR кодове за проследяване на посещаемостта или улесняване на чекирането:

 • Лесно сглобяване и разглобяване: Ресурси като пари, труд, канцеларски материали и време се изразходват значително за настройване и разглобяване на гишета за присъствие и регистрация. С QR кодовете те се намаляват поне с една десета. Те отнемат по-малко време за чекиране и по-малко членове на персонала. Освен това е лесно да използвате смартфон като скенер за QR код. Не е необходимо сериозно да се притеснявате за подреждането на лаптопи, служители и канцеларски материали.
 • Лесна предварителна подготовка: Тъй като скенерите за QR код на смартфона са лесни и лесни за използване, няма нужда от специално обучение за членовете на персонала на събитието. Организаторите на събитието трябва само да тестват избрания скенер преди събитието. Също така няма нужда от лаптопи за въвеждане на данни за присъствието и потвърждаване на същото.
 • По-бързо движеща се опашка: Технологията за QR код отнема само няколко секунди на посетител за регистрация. Самият код действа като валиден пропуск за всички входни точки. Така че, без значение коя входна точка избере участникът, процесът ще бъде бърз и прост. 
 • Няма електричество: Повечето бюра за присъствие или вход се нуждаят от интернет и захранване, така че лаптопите им да функционират добре. Е, сега не се изисква! Скенерите за QR код като смартфоните могат да бъдат заредени предварително.
 • Без дублиране: Дублиращите се записи могат да бъдат проблем, докато се справят с големи тълпи на събитие. Въпреки че полагат пълни грижи, едни и същи участници могат да бъдат изброени повече от веднъж. При QR кодовете обаче дублирането на участниците в списъка за чекиране е невъзможно, тъй като всеки от тях ще има уникални QR кодове. След като бъдат сканирани, те ще покажат състоянието на чекиране като готово или ще покажат съобщение за грешка, ако бъдат сканирани отново, според theeventscalendar.com.
 • Най-малко хартиени отпадъци: Да, QR кодовете също са зелено решение. Един код може да даде входен пропуск, който дори действа като валиден пропуск за достъп до различните ъгли на мястото на събитието и като купон за обяд. Не е необходимо да отпечатвате значки и пропуски отделно.
 • Анализ на проследяването: При остарелите бюра не съществува надежден метод да се знае кога е дошъл участник и кога е напуснал. Такива подробности обаче са необходими за по-нататъшно проследяване и анализ. Например от тях се изисква да знаят през кое време на събитието са настъпили максимални изходи? Какво трябва да се направи, за да не се случи това при следващото събитие?
 • Спасител на пари: Разглеждайки гореспоменатите предимства, организаторите на събитията наистина спестяват пари. В крайна сметка, използването на QR кодове води до намаляване на общи разходи за събитие.

Как работят QR кодовете за проследяване на посещаемост?

Как работят QR кодовете за проследяване на посещаемост

Когато участник сканира отпечатания QR код, се показват подробности за събитието, което включва местоположение на събитието, действие като регистрация и описание на събитието като годишна среща, музикален концерт или ученическа работилница.

В зависимост от използвания генератор на QR кодове има две възможности за избор. Първо, участникът е помолен да въведе нейното име или идентификационен номер и да го представи.

При подаване, регистрацията или присъствието се потвърждават и участникът се записва може би в a Google Sheet. Второ, човекът, който сканира кода, директно получава съобщение за потвърждение, заедно с подробностите за събитието под него.

Това е процедурата, независимо дали присъстващите са студенти в семинар, членове на екипа на събрание, делегати на конференция или охранител на мястото на събитието.

Къде да използвам QR кодове за проследяване на посещаемостта и чекиране

Къде да използвам QR кодове за проследяване на посещаемостта и чекиране

Ето някои често срещани практически приложения на QR кодове за проследяване на посещаемостта или чекиране:

 • В печатен маркетингов материал: За всяко събитие всеки отпечатан маркетингов материал е валиден само до времето преди началото на събитието. Той може също да стане невалиден, ако събитието се забави с няколко часа. Чрез добавяне на динамично присъствие за проследяване на QR код, отварящ връзка, чието съдържание може да се променя по всяко време, същият маркетингов материал става валиден и предизвиква ангажираност. Присъстващите просто трябва да донесат този флаер или листовка с QR кода на мястото. Сканирането на такъв код улеснява незабавното чекиране или попълване на присъствието. В случай на закъснение, сканирането на такъв код отвежда един до страницата с подробности за събитието, която информира присъстващите за забавеното време за регистрация поради промяната в началния час на събитието.
 • На билети: Ако трябва да се издават билети, отпечатайте QR код за проследяване на посещаемостта върху тях. Всеки притежател на билет ще има отделен код, поради който проследяването на пристигналите и излезлите става лесно.

Използвайте случаи на QR кодове за проследяване на посещаемост

Използвайте случаи на QR кодове за проследяване на посещаемост

Има много субекти, за които използването на QR кодове за чекиране или присъствие е полезно и полезно за задействане на ангажираност и проследяване на ефективността. Ето няколко такива случаи на употреба:

 • Собственик на компания, който желае да проследява посещаемостта на служители на непълен работен ден, договорни, сезонни или временни, така че да може да плаща само за отработените часове, като го анализира от всяко място и от всяко устройство
 • Ресторант, който иска да следи времето на работа на персонала, като проследява времето за влизане и излизане
 • Образователна институция като училища и университети за проследяване на посещаемостта на учениците и надзор от разстояние
 • Самостоятелно заето лице за проследяване на месечните работни часове на нейния екип

Заключение

Проследяването на посещаемостта или улесняването на чекирането чрез QR кодове е наистина ангажиращо и удобно за присъстващите, които могат да бъдат студенти, бизнес делегати, спонсори на събития, служители или VIP лица. Помислете за споделяне на тези кодове по време на регистрацията или докато рекламирате събитието, така че присъстващите да знаят за бързите регистрации, основен мотиватор за присъствие на съответното събитие.

За автора

Сийм Тигимаги е ръководител на съдържанието в Pageloot. Той пише за нашите иновативни услуги за генериране на QR кодове. Със задълбочен експертен опит, обхващащ повече от 5 години в областта на QR кодовете, Сийм е експерт в тази област. Той прави значителни стъпки в използването на QR технологията за опростяване и увеличаване на цифровите взаимодействия.

Категория
Научете повече за
направете qr код за етикетите на продуктите

Защо ти трябва Продуктови QR кодове

Как да направите етикети с баркод на Amazon FBA

Amazon FBA Етикети с баркод

Елегантна подредба на сватбената маса с QR кодове за по-добро преживяване на гостите

QR кодове за Сватби

Съдържание

Ако трябва да създадете онлайн QR кодове, можете Направете QR код точно тук безплатно!
Pageloot е #1 решение за преминаване за създаване и сканиране на QR кодове.

QF-12

блог-ген

Доверени от топ марки
Създайте QR кодове за проследяване на посещаемостта

Безплатен 14-дневен пробен период. Не се изисква кредитна карта.

Вижте още QR кодове

Как могат да се използват QR кодове за групи в Telegram

Направете QR кодове за Групи на Telegram

Елегантна визитна картичка с QR код и предварителен преглед на целевата страница

QR кодове на Визитки

Основно изображение, показващо клиент, който сканира QR код на маса в ресторант, за да остави обратна връзка

QR кодове за Отзиви от клиенти

Създайте QR код за училище и учебни институти

QR кодове за Училище и образование

Меню

Споделете вашите MP3 файлове

Регистрирайте се, за да създадете PDF QR кодове

Качете и покажете всичко необходимо:

 • Аудиофайлове
 • Подкасти
 • Музика
регистрирайте се, за да създадете аудио mp3 QR код

Вземете повече сканирания с рамки

Регистрирайте се, за да добавите още рамки към вашите QR кодове

Рамките с призив към действие помагат на вашите клиенти да взаимодействат лесно с QR кода. Опитайте ги!

Регистрирайте се, за да добавите още рамки към вашите QR кодове

Добавете повече стил с форми

Регистрирайте се, за да създадете повече форми

QR кодовете не трябва да са квадратни. Опитайте да го смените, за да отговаря на имиджа на вашата марка.

Регистрирайте се, за да създадете повече форми

Добави лого към вашия QR код

Регистрирайте се, за да добавите вашето лого към QR кодове

Направете вашия QR код да се откроява, като добавите вашето лого и марка към него.

Регистрирайте се, за да добавите вашето лого към QR кодове

Умен Приложение Магазин пренасочвания

Регистрирайте се, за да създадете QR код за магазин за приложения

Добавете вашите връзки към приложението към нашия интелигентен QR код на App Store. Потребителите се пренасочват въз основа на тяхното устройство.

Регистрирайте се, за да създадете QR код за магазин за приложения

Качване на изображение към QR код

Регистрирайте се, за да създадете QR кодове за изображения

Споделяйте вашите изображения лесно. Променете всяко изображение динамично в рамките на секунди.

Регистрирайте се, за да създадете QR кодове за изображения

Споделете вашите PDF файлове

Регистрирайте се, за да създадете PDF QR кодове

Качете и покажете всичко необходимо:

 • Менюта и ценови листи
 • Инструкции
 • Всякакви документи
Регистрирайте се, за да създадете PDF QR кодове

Редактирайте по-късно без печат

Регистрирайте се, за да редактирате вашите QR кодове, без да ги отпечатвате отново

Динамичните QR кодове ви позволяват да промените съдържанието на вашия QR код, без да се налага да отпечатвате нови.

Регистрирайте се, за да редактирате вашите QR кодове, без да ги отпечатвате отново

Кога? Където? Следа вашият QR код сканира

Регистрирайте се, за да проследявате вашите QR кодове

Открийте кои от вашите QR кодове получават най-много сканирания и какво вълнува най-много вашите клиенти.

Регистрирайте се, за да проследявате вашите QR кодове

Готов за печат налични файлове

Регистрирайте се, за да създавате векторни QR кодове като PDF и SVG

.EPS, .PDF, .SVG

Искате ли да изтеглите своите QR кодове в HD резолюция? Вземете векторни или пикселни формати, които са готови за печат.

Регистрирайте се, за да създавате векторни QR кодове като PDF и SVG

Моля Изчакай. Вашият QR код е Зареждане... Зареждане...

Направи го твое собствен

Регистрирайте се, за да запазите своя QR код за по-късно

Получете повече сканирания, като създадете страхотни QR кодове с различни цветове, лога и рамки с подканваща фраза.

Регистрирайте се, за да запазите своя QR код за по-късно